Infuzione pumpe

Vaskularne proteze

Grejači krvi i infuzija

BIOPSIJA

POTROŠNI MATERIJAL

BOLNIČKI SOFTVER

Pametni Merač pritiska

Aparat za merenje krvnog pritiska je preko aplikacije povezan sa Vašim mobilnim telefonom (ili tabletom), na koji je postavljen Vaš “elektronski zdravstveni karton”, u kome se beleže sve izmerene vrednosti Vašeg krvnog pritiska, kao i dosadašnja terapija i drugi podaci.

Pošaljite nam upit