Injektomat CC

 • Špric pumpa najnovije generacije. Veliki ekran sa mnoštvo korisnih informacija.
 • Velika slova – vidljiva sa oko 3 metara.
 • Zasad jedina špric pumpa na svetu koja meri pritisak u sistemu, i to u inkrementima od 1mm/Hg. Izvanredna u NEONATALNIM – DEČJIM odeljenjima, izuzetno precizna špric pumpa.
 • Kompletan softver instalisan u pumpu na srpskom jeziku.
 • Biblioteka lekova sa zaštitnim softverom – do 3000 lekova u 30 profila. SVE opcije – i biblioteka lekova i sama pumpa – se preprogramiraju po zahtevu korisnika
 • Memorija oko 2 godine – oko 50000 zapisa.
 • Dodatni softver (CQI) omogućava analizu i obradu SVIH podataka iz memorije.
 • Moguće umrežavanje, praćenje rada pumpi preko centralne jedinice, kao i preko Telemedicine
 • Takođe moguće umrežavanje sa ostalim aparatima – monitori, ventilatori itd.
 • Kao i sve ostale pumpe može da se montira na običan stalak , na originalni fabrički nosač – Docking station– (konfiguracija po želji), Dregerovu šinu ili stoji na ravnoj podlozi.
 • Koristi špriceve od 5 do 50ml više proizvođača, trenutno 12 (podatak se može menjati uglavnom dodajući nove proizvođače). Produžne linije i trokrake po izboru korisnika.
 • Jednostavno i brzo se prebacuje u opciju KOLIČINA/VREME.
 • Jednostavna za rukovanje, precizna, brza, a pre svega BEZBEDNA pumpa za sve potrebe u bolnicama, hitnim kolima itd., sa mnoštvom tehnoloških novina i dostignuća ugrađenih u pumpu.

Injektomat GH

 • Špric pumpa najnovije generacije. Veliki ekran sa mnoštvo korisnih informacija.
 • Velika slova – vidljiva sa oko 3 metara.
 • Pouzdan alarm pritiska na 10 nivoa, izuzetno precizna špric pumpa.
 • Kompletan softver instalisan u pumpu na srpskom jeziku.
 • Biblioteka lekova sa zaštitnim softverom – do 3000 lekova u 30 profila. SVE opcije – i biblioteka lekova i sama pumpa – se preprogramiraju po zahtevu korisnika
 • Memorija oko 2 godine – oko 50000 zapisa.
 • Dodatni softver (CQI) omogućava analizu i obradu SVIH podataka iz memorije.
 • Moguće umrežavanje, praćenje rada pumpi preko centralne jedinice, kao i preko Telemedicine
 • Takođe moguće umrežavanje sa ostalim aparatima – monitori, ventilatori itd.
 • Kao i sve ostale pumpe može da se montira na običan stalak , na originalni fabrički nosač – Docking station – (konfiguracija po želji), Dregerovu šinu ili stoji na ravnoj podlozi.
 • Koristi špriceve od 5 do 50ml više proizvođača, trenutno 17 (podatak se može menjati uglavnom dodajući nove proizvođače). Produžne linije i trokrake po izboru korisnika.
 • Jednostavno i brzo se prebacuje u opciju KOLIČINA/VREME.
 • Jednostavna za rukovanje, precizna, brza, a pre svega BEZBEDNA pumpa za sve potrebe u bolnicama, hitnim kolima itd., sa mnoštvom tehnoloških novina i dostignuća ugrađenih u pumpu.

Injektomat PK

 • Špric pumpa najnovije generacije. na bazi špric pumpe GH.Veliki ekran sa mnoštvo korisnih informacija.
 • Velika slova – vidljiva sa oko 3 metara.
 • Pouzdan alarm pritiska na 10 nivoa, izuzetno precizna špric pumpa
 • Može da radi kao obična špric pumpa ml/sat
 • Dostupni TCI i TIVA modeli
 • Dostupni softveri:
  -Propofol Schnider 1 i 2%
  -Propofol Marsh 1 i 2%
  -Propofol Kataria – dečji model
  -Propofol Paedfusor – od 1 godine i 5kg
  -Remifentanil Minto
  -Sufentanil Gepts
  -Alfentanil
 • TCI modeli dostupni u plazma modu ili “effect-site”
 • Jednostavan, lak prelaz sa TCI na TIVA model i nazad
 • Dodatni softver (CQI) omogućava analizu i obradu SVIH podataka iz memorije.
 • Memorija oko 2 godine – oko 50000 zapisa.
 • Moguće umrežavanje, praćenje rada pumpi preko centralne jedinice, kao i preko Telemedicine
 • Takođe moguće umrežavanje sa ostalim aparatima – monitori, ventilatori itd.
 • Kao i sve ostale pumpe može da se montira na običan stalak , na originalni fabrički nosač – Docking station– (konfiguracija po želji), Dregerovu šinu ili stoji na ravnoj podlozi.
 • Koristi špriceve od 5 do 50ml više proizvođača, trenutno 12 (podatak se može menjati uglavnom dodajući nove proizvođače). Produžne linije i trokrake po izboru korisnika.
 • Jednostavno i brzo se prebacuje u opciju KOLIČINA/VREME.
 • Jednostavna za rukovanje, precizna, brza, a pre svega BEZBEDNA pumpa za sve potrebe u bolnicama, hitnim kolima itd., sa mnoštvom tehnoloških novina i dostignuća ugrađenih u pumpu.