Volumetrična pumpa GP

Dokazano je ispitivanjem svetski priznatih nezavisnih laboratorija da se upotrebom tzv. univerzalnih setova gubi preciznost. Kod volumetričnih pumpi koristeći neadekvatan set razlika u preciznosti može biti i do 38%. Znajući da je u svetu i kod vodećih svetskih proizvođača prihvaćena tolerancija od 5% kod volumetričnih pumpi, eventualno dodatih još 38% je zaista puno. SVE VOLUMETRIČNE PUMPE treba da se koriste upotrebom originalnih setova prvenstveno radi bezbednosti i sigurnosti pacijenta, ali i osoblja.

Karakteristike

 • Veoma precizna, robusna volumetrična pumpa, veoma jednostavna za rukovanje.
 • Velika slova – vidljiva sa oko 3 metara.
 • Pouzdan alarm pritiska na 9 nivoa, izuzetno precizna špric pumpa.
 • Kompletan softver instalisan u pumpu na srpskom jeziku.
 • Biblioteka lekova sa zaštitnim softverom – do 3000 lekova u 30 profila. SVE opcije – i biblioteka lekova i sama pumpa – se preprogramiraju po zahtevu korisnika
 • Memorija oko 2 godine – oko 50000 zapisa.
 • Dodatni softver (CQI) omogućava analizu i obradu SVIH podataka iz memorije.
 • Koristi fabričke setove
 • Moguće umrežavanje, praćenje rada pumpi preko centralne jedinice, kao i preko Telemedicine
 • Takođe moguće umrežavanje sa ostalim aparatima – monitori, ventilatori itd.
 • Kao i sve ostale pumpe može da se montira na običan stalak , na originalni fabrički nosač – Docking station – (konfiguracija po želji), Dregerovu šinu ili stoji na ravnoj podlozi.
 • Koristi špriceve od 5 do 50ml više proizvođača, trenutno 17 (podatak se može menjati uglavnom dodajući nove proizvođače). Produžne linije i trokrake po izboru korisnika.
 • Jednostavno i brzo se prebacuje u opciju KOLIČINA/VREME.
 • Jednostavna za rukovanje, precizna, brza, a pre svega BEZBEDNA pumpa za sve potrebe u bolnicama, hitnim kolima itd., sa mnoštvom tehnoloških novina i dostignuća ugrađenih u pumpu.

Volumetrična pumpa GW

Dokazano je ispitivanjem svetski priznatih nezavisnih laboratorija da se upotrebom tzv. univerzalnih setova gubi preciznost. Kod volumetričnih pumpi koristeći neadekvatan set razlika u preciznosti može biti i do 38%. Znajući da je u svetu i kod vodećih svetskih proizvođača prihvaćena tolerancija od 5% kod volumetričnih pumpi, eventualno dodatih još 38% je zaista puno. SVE VOLUMETRIČNE PUMPE treba da se koriste upotrebom originalnih setova prvenstveno radi bezbednosti i sigurnosti pacijenta, ali i osoblja.

Karakteristike

 • Najmanja (1,4kg), ali robusna volumetrična pumpa, veoma jednostavna za rukovanje
 • Kao i sve ostale pumpe može da se montira na običan stalak , na originalni fabrički nosač – Docking station– (konfiguracija po želji), Dregerovu šinu ili stoji na ravnoj podlozi.
 • Koristi fabričke setove
 • Jednostavno i brzo se prebacuje u PEDIJATRIJSKI mod, ili u opciju KOLIČINA/VREME koja se često koristi i kod davanja citostatika sa pripadajućim potrošnim materijalom.
 • Takođe se može upotrebljavati i za parenteralnu ishranu uz odgovarajući set, davanje transfuzije, plazme itd.
 • Jednostavna za rukovanje, precizna, brza, a pre svega BEZBEDNA pumpa za sve potrebe u bolnicama, hitnim kolima itd., sa mnoštvom tehnoloških novina i dostignuća ugrađenih u pumpu.

Pošaljite nam upit